Get Adobe Flash player


Categories

Công bố thủ tục hành hính

Công bố thủ tục hành hính ( 44 Files )

bao gồm các quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ ban ngành, và của tỉnh

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật ( 253 Files )

Bao gồm: văn bản của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành liên quan.

Văn bản Bộ Y tế

Văn bản Bộ Y tế ( 657 Files )

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Y Tế.

Văn bản Tỉnh Hà Giang

Văn bản Tỉnh Hà Giang ( 645 Files )

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Văn bản Sở Y Tế

Văn bản Sở Y Tế ( 2187 Files )

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Thư viện Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Ai đang Online

Đang có 30 khách và không thành viên đang online