Get Adobe Flash player


Categories

Công bố thủ tục hành hính

Công bố thủ tục hành hính ( 44 Files )

bao gồm các quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ ban ngành, và của tỉnh

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật ( 253 Files )

Bao gồm: văn bản của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành liên quan.

Văn bản Bộ Y tế

Văn bản Bộ Y tế ( 657 Files )

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Y Tế.

Văn bản Tỉnh Hà Giang

Văn bản Tỉnh Hà Giang ( 645 Files )

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Văn bản Sở Y Tế

Văn bản Sở Y Tế ( 2187 Files )

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Thư viện Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Ai đang Online

Đang có 43 khách và không thành viên đang online

Các trang liên kết