TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUANG BÌNH TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT

 

Đây là hành động thiết thực và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình nhằm đẩy lùi nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

                                                                                    Hoàng Tùng

                                                                                TTYT Quang Bình