TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÈO VẠC TỔ CHỨC TẬP HUẤN, KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CHỦ CƠ SỞ VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 

Lớp tập huấn đã được báo cáo viên Lục Kim Sơn, Phó Trưởng khoa an toàn vệ sinh thực phẩm của TTYT huyện phổ biến: Thông tư số 15/2012/TT-BYT, ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế về việc quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Thông tư liên tịch số: 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác bảo đảm VSATTP trong các cơ sở giáo dục; hướng dẫn thực hiện 10 tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố... Sau đó các học viên được khám sức khỏe và tất cả đểu đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Thông qua buổi tập huấn, công tác tuyên truyền phổ cập các văn bản quy phạm pháp luật được cụ thể hóa hơn, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc bảo đảm VSATTP và chịu trách nhiệm đối với thực phẩm do cơ sở mình chế biến.

Lý Nam

    TTYT Mèo Vạc