TẬP HUẤN TƯ VẤN XÉT NGHIỆM HIV/AIDS

 Các học viên được truyền đạt những nội dung về: Thông tin tình hình dịch khu vực biên giới, các hoạt động phòng chống HIV/AIDS khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc của tỉnh Hà Giang. Kiến thức về tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS bao gồm: Nguyên tắc, nội dung, quy trình tư vấn và mục đích, tầm quan trọng, lợi ích, ý nghĩa của tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS.

Qua lớp tập huấn nằm giúp học viên nắm được những thông tin cơ bản về  hoạt động phòng chống HIV/AIDS khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc tại tỉnh Hà Giang và kiến thức về tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS, để triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại địa bàn các xã biên giới đạt hiệu quả./.

                                                                                             Liên Hương

Trung tâm PC HIV/AIDS