TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG VĂN TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2017

 

Trong thời gian tập huấn các học viên được cán bộ Phòng cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh phổ biến những nội dung: Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Nghị định số 79/2014/NĐ- CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 09/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; Nghị định số 130/2006NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và một số văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; Tổ chức và hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở; Các phương pháp kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng phương tiện chữa cháy; Hướng dẫn các phương pháp thoát nạn, cách thức xử lý và thực tập các tình huống cháy lớn, khó khăn phức tạp...

Giảng viên Phòng cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh phổ biến kiến thức nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháyThông qua lớp tập huấn, các học viên đã nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy và chữa cháy, phát huy trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong công tác Phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan. Kết thúc lớp tập huấn, học viên được cấp giấy chứng nhận tập huấn PCCC theo qui định.

                                                                                                       Trần Nhị

TTYT huyện Đồng Văn