Get Adobe Flash player

DANH BẠ EMAIL CÔNG VỤ

DANH SÁCH EMAIL CÔNG VỤ SỞ Y TẾ

STT

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ MAIL

Chức Danh

ĐT

I

Ban Giám Đốc

 

 

 

1

Lương Viết Thuần

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giám đốc

0904 186 390

2

Đặng Văn Huynh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc

0912 102 883

3

Nguyễn Đình Dích

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc

0912 336 365

4

Hoàng Thị Chung

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc

0934 106 888

II

 Văn phòng sở

 

 

02193 866 475

1

Ngọc Thanh Dũng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chánh văn phòng

0942658868

2

Nguyễn Thị Bích Liên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P. Chánh văn phòng

0944 503 222

3

Tạ Thị Lộ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P. Chánh văn phòng

0912445898

4

Đào Thu Trang

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

0912 262 088

5

Ninh Văn Hoán

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

01699886030

6

Tạ Văn Khương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

0987 443 995

III

Phòng Kế hoạch Tài chính

 

02193 886 533

1

Nguyễn Bá Văn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng

0912 363 819

2

Vũ Kiên Thành

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

0915 058 590

3

Đặng Thị Minh Hiền

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

0913 608 126

4

Lường Thị Biển

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

0942 381 981

5

Nguyễn Thị Kiều Hồng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng phòng

0917 103 368

6

Nguyễn Mạnh Hà

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng phòng

0912 452 642

7

Vương Thị Hạnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

0915346289

8

Lương Thị Liên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

0947 889 088

IV

Phòng Nghiệp vụ Y

 

 

02193 867 012

1

Đỗ Thị Mỹ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng

0916 983 129

2

Nguyễn Công Vụ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng phòng

0912 319 795

V

 Phòng Nghiệp vụ Dược

 

02193 868 634

1

Lương Thị Thúy Vinh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng phòng

0946 646 619

2

Phạm Quốc Việt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

0977875686

VI

 Phòng Quản lý hành nghề y, dược và Bảo hiểm y tế

 

 

1

Hoàng Hồng  Tư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trưởng phòng

0912 479 549

2

Nguyễn Đức Thuận

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng phòng

0915 185 637

3

Nguyễn Trung Kiên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Chuyên viên

 

VII

Phòng Thanh Tra

 

 

02193 866 470

1

Lưu Đình Mạnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chánh thanh tra

0947 009 809

2

Nguyễn Thế Ngọc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thanh tra viên

0976 566 537

3

Nguyễn Dược Nam

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

0986729448

VIII

Công Đoàn Ngành

 

 

02193 867 524

1

Đinh Xuân Việt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó chủ tịch 

0913 271 388

2

Nguyễn Thị Hòa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

0912330677