TẬP HUẤN KẾT HỢP YHCT VÀ YHHĐ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI BỆNH MẮC BỆNH LÝ CƠ XƯƠNG KHỚP, BỆNH LÝ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG, BỆNH LÝ HÔ HẤP

 

        Trong thời gian 01 ngày, học viên được các giảng viên của Bệnh viện YDCT trung ương chuyển giao kỹ thuật về: Tổng quan bệnh lý cơ xương khớp; cơ chế bệnh sinh theo YHCT và YHHĐ; kết hợp giữa YHCT và YHHĐ trong điều trị, phục hồi chức năng cho người bệnh mắc bệnh lý cơ xương khớp; biện chứng luận trị theo YHCT, vai trò YHCT trong điều trị và PHCN; tổng quan về bệnh lý thần kinh trung ương và bệnh lý hô hấp; biện pháp phòng, chống và chăm sóc người bệnh mắc bệnh cơ xương khớp, thần kinh và hô hấp...

 Bệnh viện YHCT trung ương, Lãnh đạo Sở Y tế, chụp ảnh lưu niệm cùng các học viênQua lớp tập huấn, giúp cho các học viên nắm vững cả về lý thuyết và thực hành trong điều trị cho người bệnh mắc bệnh lý cơ xương khớp, bệnh lý thần kinh trung ương và bệnh lý hô hấp. Từ đó, góp phần làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Thu Ngân

Trung tâm TT/GDSK