TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2014

 

Trong thời gian tập huấn các học viên được tiếp cận, trao đổi những kiến thức cơ bản trong các hoạt động: Tổ chức và hoạt động của CĐCS; nội dung, phương pháp công tác của chủ tịch CĐCS; công tác tổ chức cán bộ Ban nữ công “Ban nữ công nghiệp vụ, Ban nữ công quần chúng”; nội dung, phương pháp vận động lao động nữ của Ban nữ công CĐCS; kiểm tra, giám sát Công đoàn và ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp; công tác tài chính CĐCS và phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh…

Tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ Công đoàn cho Ban chấp hành CĐCS, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cả về chiều sâu lẫn tổ chức tốt các hoạt động phong trào, là chỗ dựa vững chắc cho người lao động.

                                                                                                 Văn Hào

                                                                                Trung Tâm TT/GDSK