ĐOÀN SỞ Y TẾ PHÚC TRA BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ TẠI XÃ NGỌC ĐƯỜNG, PHƯỜNG MINH KHAI VÀ PHƯỜNG NGỌC HÀ

 

Năm 2013, Trạm Y tế Phường Minh Khai, Ngọc Hà và xã Ngọc Đường được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Ngay sau đó Đảng bộ Thành phố đã chỉ đạo Ban CSSKND Thành phố cùng các ban ngành và Ban chỉ đạo CSSKND xã, phường tiếp tục duy trì, phát huy những thành quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế. Từ đó đến nay, với sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng sự lãnh chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức, ban ngành của xã, phường, sự nỗ lực của tập thể cán bộ Trạm y tế, công tác y tế và đảm bảo duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã luôn được thực hiện có hiệu quả; công tác TT/GDSK thường xuyên được triển khai dưới nhiều hình thức; cung ứng được >70% cơ số thuốc theo danh mục của Bộ Y tế; triển khai đầy đủ các hoạt động về Y tế dự phòng, vệ sinh môi trường và không có dịch bệnh xảy ra…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Huynh ghi nhận những kết quả đã đạt được của các xã, phường trong thời gian qua và để tiếp tục phát huy những thành tích đó, đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo CSSKND xã, phường tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đưa các nội dung triển khai việc duy trì thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trong những năm tiếp theo; đưa các chỉ tiêu vào Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND cần cụ thể hơn. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn xã, phường duy trì việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch cần cụ thể và nâng cao chất lượng các hoạt động như chăm sóc người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, thực hiện dịch vụ kỹ thuật, Y học cổ truyền…

Kết quả phúc tra: Phường Minh Khai tổng điểm năm 2014 đạt 95/100 điểm; năm 2015 đạt 91/100 điểm; 6 tháng đầu năm 2016 đạt 87,5/98 điểm, đạt tỷ lệ 89,2%; Phường Ngọc Hà tổng điểm năm 2014 đạt 94/100 điểm; năm 2015 đạt 88,5/100 điểm; 6 tháng đầu năm 2016 đạt 87,5/98 điểm, đạt tỷ lệ 89,2% đạt 89,2%; xã Ngọc Đường tổng điểm năm 2014 đạt 91/100 điểm; năm 2015 đạt 92/100 điểm; 6 tháng đầu năm 2016 đạt 88/98 điểm, đạt tỷ lệ 88% Vì vậy, các xã, phường đủ điều kiện duy trì là xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Lê Lương

Trung tâm Y tế Thành phố