Các phòng ban thuộc sở

1. Văn phòng Sở:

- Chánh VP: BsCKII. Ngọc Thanh Dũng - Mobile: 0942658868

- Phó VP: Ths. Nguyễn Thị Bích Liên - Mobile: 0944503222

- Phó VP: Bs. Tạ Thị Lộ - Mobile: 0912 445 898

2. Phòng Kế hoạch –Tài chính:

- Trưởng phòng: BsCKII. Nguyễn Bá Văn - Mobile: 0912 363 819

- Phó phòng: BsCKII. Nguyễn Mạnh Hà - Mobile: 0912 452 642

- Phó phòng: CN. Nguyễn Thị Kiều Hồng - Mobile: 0917 103 368

3. Phòng Nghiệp vụ Y:

- Trưởng phòng: Bs CKI. Đỗ Thị Mỹ - Mobile: 0916 983 129

- Phó Phòng: CN. Nguyễn Công Vụ - Mobile: 0912319795

4. Phòng Nghiệp vụ Dược:

- Phó phòng: DSĐH. Lương Thị Thuý Vinh - Mobile: 0946646619

5. Phòng Quản lý hành nghề y, dược và Bảo hiểm y tế

- Trưởng phòng: CNKT. Hoàng Hồng Tư - Mobile: 088 868 9896

- Phó phòng: DsCKI. Nguyễn Đức Thuận - Mobile: 0915185637

6. Thanh tra ngành:

- Chánh thanh tra: BsCKI. Lưu Đình Mạnh - Mobile: 0947009809

7. Công đoàn ngành:

- Chủ tịch: Bs. Nguyễn Đình Dích

- Phó chủ tịch: Đinh Xuân Việt