Các đơn vị trực thuộc

STT

Tên đơn vị

Số điện thoại

Số  Fax

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

 

1

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm

02193.866.625

 

2

Chi cục Dân số - KHHGĐ

 

 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CHI CỤC DÂN SỐ

 

 

1

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Đồng Văn

02193.856.196

 

2

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Mèo Vạc

02193.871.192

 

3

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Yên Minh

02193.858.245

 

4

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Quản Bạ

02193.846.213

 

5

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Bắc Mê

02193.841.165

 

6

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Vị Xuyên

02193.826.440

 

7

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Bắc Quang

02193.821.490

 

8

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Quang Bình

02193.820.028

 

9

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Hoàng Su Phì

02193.831.226

 

10

Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Xín Mần

02193.836.232

 

11

Trung tâm DS-KHHGĐ TP Hà Giang

02193.868.020

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

 

Tuyến tỉnh

 

 

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

02193.886.411

 

2

Bệnh viện Lao & Bệnh phổi

02193.887.518

 

3

Bệnh viện Y Dược cổ truyền

02193.810.787

 

4

Bệnh viện Điều dưỡng & PHCN

02193.507.778

 

5

Trung tâm PC Sốt Rét-KST-CT

02193.860.209

 

6

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản

02193.866.310

 

7

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

02193.886.495

02193.866.195

8

Bệnh viện Mắt

02193.886.257

 

9

Trung tâm PC HIV/AIDS

02193.810.809

 

10

Trung tâm Truyền thông GDSK

02193.863.011

 

11

Trung tâm Giám Định Y khoa

02193.886.910

 

12

Trung tâm Kiểm nghiệm

02193.866.713

 

Tuyến huyện,TP

 

 

1

Trung tâm Y tế Yên Minh

02193.852.257

 

2

Bệnh Viện ĐKKV Yên Minh

02193.852.016

 

3

Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn

02193.214.145

 

4

Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn

02193.856.112

 

5

Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc

02193.871.703

 

6

Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc

02193.871.113

 

7

Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

02193.846.722

 

8

Bệnh viện Đa khoa huyện Quản bạ

02193.846.123

 

9

Trung tâm Y tế huyện Bắc Mê

02193.841.773

 

10

Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê

02193.841.117

 

11

Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên

02193.245.070

 

12

Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên

02193.826.200

 

13

Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang

02193.219.709

 

14

Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang

02193.821.164

 

15

Trung tâm Y tế huyện Quang Bình

02193.820.609

 

16

Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình

02193.820.065

 

17

Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì

02193.831.413

 

18

Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

02193.831.194

 

19

Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

02193.836.516

 

20

Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần

02193.836.202

 

21

Bệnh viện Đa khoa Nà chì

02193.838.126

 

22

Trung Tâm Y Tế TP.Hà Giang

02193.866.562